Euronav AS er distributør for Euronav Ltd sine navigasjonsprodukter for PC. Euronav AS er også medeier i Euronav Ltd, UK.

Selskapet har leverer innovative elektroniske kart og navigasjons produkter for fritids- og det kommersielle marine markedet. I tillegg leverer vi informasjonsløsninger til ferger, cruiseferger, cruiseskip og andre fartøy som frakter pasasjerer, og som har behov for effektiv informasjonsformidling til passasjerene..

Tusenvis av fritidsbåteiere benytter våre produkter til navigasjonsstøtte, det være seg i forbindelse med enkel overfart, eller lengre seilaser/overfarter hvor informasjon om vær og føreforhold ønskes å tas med i planleggingen og monitreringen av overfarten.

I det kommersielle brukermarkedet benyttes produktene ombord i arbeidsbåter, politibåter, fiskebåter, etc..